Aug 292013
 

Descripció:

Construcció molt original que s’adapta a les irregularitats del marge i està construïda a base de pedra vista i grava aglomerada.
L’aigua és conduïda al tub de ferro galvanitzat que dóna un bon raig que va a parar a una pica fonda i molt ben construïda que està foradada per sota i dóna aigua a una segona pica gran que està a nivell de terra.
(Fotos del 12.05.2007)

Alçada en metres: 270
Recorregut a les excursions de grup: E02
Recorregut a l’excursió de recerca: R18

Home » F036-Font de la Meca » 036-Font de la Meca
Imatge del tub.
Imatge del tub.
Imatge de la bassa i el tub.
Imatge de la bassa i el tub.
Vista general de la font.
Vista general de la font.

Sorry, the comment form is closed at this time.