Aug 252013
 

Descripció:

Cau enfonsada a la llera del torrent de la font Calenta a l’interior d’una galeria d’aspecte robust i de construcció de volta de canó. S’hi accedeix per unes escales, construïdes de totxo vist, igual que les parets laterals.

Una reixa de ferro ens impedeix l’entrada però a l’interior hi ha un gran toll d’aigua.

Està situada a prop de les cases de Sant Bartomeu de la Quadra al vessant de la Rierada.

Uns metres més avall hi ha el safareig que porta el nom de la font, a saber, Safareig de la Font Calenta de Sant Bartomeu de la Quadra.

Habitualment a la font hi ha aigua i el safareig està sec, això fa suposar que s’alimenten de l’aigua de dos aqüífers diferents.

Les abundants pluges del mes de novembre de 2108 van fer aparèixer aigua al safareig.

 

Excursió de fonting: E28

Recorregut a l’excursió de recerca: R11

 

Home » F263-Font Calenta » 263-Font Calenta » 263-Font Calenta
15.01.2011. Imatge de l’interior de la galeria.
15.01.2011. Imatge de l’accés a la font.
15.01.2011. Vista de l’entorn de la font.
06.12.2018. Imatge general de safareig.
08.12.2018. Imatge de la zona on es rentava.
08.12.2018. Imatge d’un tub posat a la sortida de l’aigua del safareig per indicar el cabal del seu aqüífer.
15.01.2011. Imatge de l’interior de la galeria.
15.01.2011. Imatge de l’accés a la font.
15.01.2011. Vista de l’entorn de la font.
06.12.2018. Imatge general de safareig.
08.12.2018. Imatge de la zona on es rentava.
08.12.2018. Imatge d’un tub posat a la sortida de l’aigua del safareig per indicar el cabal del seu aqüífer.
15.01.2011. Imatge de l’interior de la galeria.
15.01.2011. Imatge de l’accés a la font.
15.01.2011. Vista de l’entorn de la font.
06.12.2018. Imatge general de safareig.
08.12.2018. Imatge de la zona on es rentava.
08.12.2018. Imatge d’un tub posat a la sortida de l’aigua del safareig per indicar el cabal del seu aqüífer.

Sorry, the comment form is closed at this time.