F283-Font dels Aurons o Arons

Descripció:

De la font en queda la galeria que comunica amb una altra galeria que condueix l’aigua d’un receptor fet a la llera del torrent de Can Codina. La pica i el tub han desaparegut.
La font estava al costat esquerro de la llera del torrent de Can Codina, uns 200 metres per sota de l’area de lleure de Can Coll.

Coordenades:  41.4702579ºN 2.1339519ºE

Aquesta font figura als plànols de la finca de Can Coll de 1936, cedits per Parc de Collserola.

Recorregut a l’excursió de recerca: R04

   
9.03.2013. Imatge de les restes de la font.
9.03.2013. Imatge del receptor que condueix l’aigua a la galeria.
9.03.2013. Imatge de l’interior de la galeria
9.03.2013. Detall del plànol de la finca de Can Coll de 1936, cedit per Parc de Collserola.
10.12.2018. Imatge de la sortida de la galeria a la dreta.
10.12.2018. Imatge del receptor que condueix l’aigua a la galeria.
9.03.2013. Imatge de les restes de la font.
9.03.2013. Imatge del receptor que condueix l’aigua a la galeria.
9.03.2013. Imatge de l’interior de la galeria
9.03.2013. Detall del plànol de la finca de Can Coll de 1936, cedit per Parc de Collserola.
10.12.2018. Imatge de la sortida de la galeria a la dreta.
10.12.2018. Imatge del receptor que condueix l’aigua a la galeria.
9.03.2013. Imatge de les restes de la font.
9.03.2013. Imatge del receptor que condueix l’aigua a la galeria.
9.03.2013. Imatge de l’interior de la galeria
9.03.2013. Detall del plànol de la finca de Can Coll de 1936, cedit per Parc de Collserola.
10.12.2018. Imatge de la sortida de la galeria a la dreta.
10.12.2018. Imatge del receptor que condueix l’aigua a la galeria.