Aug 272013
 

Descripció:

De la font en queda la galeria que comunica amb una altra galeria que condueix l’aigua d’un receptor fet a la llera del torrent de Can Codina. La pica i el tub han desaparegut.
La font estava al costat esquerro de la llera del torrent de Can Codina, uns 200 metres per sota del pou de Can Coll.
Aquesta font figura als plànols de la finca de Can Coll de 1936, cedits per Parc de Collserola.

Recorregut a l’excursió de recerca: R04

9.03.2013. Detall del plànol de la finca de Can Coll de 1936, cedit per Parc de Collserola.
9.03.2013. Imatge de les restes de la font.
9.03.2013. Imatge del receptor que condueix l’aigua a la galeria.
9.03.2013. Imatge de l’interior de la galeria
10.12.2018. Imatge de la sortida de la galeria a la dreta.
10.12.2018. Imatge del receptor que condueix l’aigua a la galeria.
9.03.2013. Detall del plànol de la finca de Can Coll de 1936, cedit per Parc de Collserola.
9.03.2013. Imatge de les restes de la font.
9.03.2013. Imatge del receptor que condueix l’aigua a la galeria.
9.03.2013. Imatge de l’interior de la galeria
10.12.2018. Imatge de la sortida de la galeria a la dreta.
10.12.2018. Imatge del receptor que condueix l’aigua a la galeria.
9.03.2013. Detall del plànol de la finca de Can Coll de 1936, cedit per Parc de Collserola.
9.03.2013. Imatge de les restes de la font.
9.03.2013. Imatge del receptor que condueix l’aigua a la galeria.
9.03.2013. Imatge de l’interior de la galeria
10.12.2018. Imatge de la sortida de la galeria a la dreta.
10.12.2018. Imatge del receptor que condueix l’aigua a la galeria.

Sorry, the comment form is closed at this time.