F247-Font de Can Dragó

Descripció:

Desapareguda.
Veure la descripció adjunta d’en X. Coll, al llibre «Fuentes en las Montañas de Barcelona».
Estava situada a la cruïlla de la via Júlia amb el carrer d’Argullós, al barri d’Horta.

Coordenades on s’ha buscat:  41.4431429ºN 2.1784399ºE

(Foto del 04.08.2010).

Recorregut a l’excursió de recerca: R20

Invalid or incomplete url supplied