Aug 282013
 

Descripció:

Desapareguda.
Veure la descripció adjunta d’en X. Coll, al llibre “Fuentes en las Montañas de Barcelona”.
Estava situada al final del carrer d’Argullós, al barri d’Horta.
(Foto del 04.08.2010).

Recorregut a l’excursió de recerca: R20

Home » F247-Font de Can Dragó » 247-Font de Can Dragó » 247-Font de Can Dragó
Fragment del llibre de X. Coll, "Fuentes en las Montañas de Barcelona". Editorial Alpina, any 1963.
Imatge de la zona on estava la font.
Fragment del llibre de X. Coll, "Fuentes en las Montañas de Barcelona". Editorial Alpina, any 1963.
Imatge de la zona on estava la font.
Fragment del llibre de X. Coll, "Fuentes en las Montañas de Barcelona". Editorial Alpina, any 1963.
Imatge de la zona on estava la font.
Fragment del llibre de X. Coll, "Fuentes en las Montañas de Barcelona". Editorial Alpina, any 1963.
Imatge de la zona on estava la font.
Fragment del llibre de X. Coll, "Fuentes en las Montañas de Barcelona". Editorial Alpina, any 1963.
Imatge de la zona on estava la font.
Fragment del llibre de X. Coll, "Fuentes en las Montañas de Barcelona". Editorial Alpina, any 1963.
Imatge de la zona on estava la font.
Fragment del llibre de X. Coll, "Fuentes en las Montañas de Barcelona". Editorial Alpina, any 1963.
Imatge de la zona on estava la font.

Sorry, the comment form is closed at this time.