F195-Font del Rector (Antiga)

Descripció:

La part que es conserva està enclotada al marge del camí i està formada per les quatre parets d’obra vista i part de la volta que cobria la font. No es conserva el tub. La bassa és molt gran.

Està situada a prop del coll del Portell.
Coordenades:  41.3999560ºN 2.0993900ºE

A uns metres més avall, a prop de la llera del torrent, hi ha la nova font. (Veure la font 123 – Font del Rector).

(Fotos de l’11.10.2008)

Recorregut en les excursions de grup: E03, E12, E27
Recorregut a l’excursió de recerca: R01

   
Detall de la pica.
Vista general de la font.
Detall de la pica.
Vista general de la font.
Detall de la pica.
Vista general de la font.
Detall de la pica.
Vista general de la font.
Detall de la pica.
Vista general de la font.
Detall de la pica.
Vista general de la font.
Detall de la pica.
Vista general de la font.