F194-Font de la SEAS 2

Descripció:

Encara que hi ha un tub i ara no raja, la font s’ha convertit en un aiguaneix entre les predres situat a la mateixa llera del torrent de la font del Rector. Tal com està de trepitjada la vegetació propera a la font, sembla que és bastant freqüentada.
Uns metres més amunt, a la mateixa llera hi ha una altra font, la Font SEAS 1 (Veure la Font 121).

Coordenades:  41.4006879ºN 2.0948869ºE

Recorregut en les excursions de grup: E12
Recorregut a l’excursió de recerca: R01

Invalid or incomplete url supplied