F323-Font al Sot de les Beurades

Descripció:

És una caseta on hi arriba una canonada, sembla que des de la cementera propera i continua fins a la masia de Can Abadal.

A l’interior hi ha una petita bassa i una pica que comunica amb l’exterior.

Està a prop de la masia de Can Abadal.

L’hem trobada gràcies a les indicacions de Pere A.

Recorregut a l’excursió de recerca: R12.

Invalid or incomplete url supplied