Aug 202013
 

Descripció:

Construcció en forma de caseta feta d’obra arrebossada en una paret exterior de la qual en surt el tub de coure amb aixeta, que raja un bon doll.

La pica té forma semicircular i està situada a nivell de terra.

Està situada a prop de la masia de Can Cortès.

El dia 8 de gener de 2019 visitem la font i s’estan fent obres tant als camins d’accés com a la font que milloren molt l’aspecte.

Al mes de gener de 2020 s’han fet més obres, s’ha modificat la caseta, la pica i la font raja.

Recorregut en les excursions de grup: E14, E18

Recorregut a l’excursió de recerca: R05

Home » F058-Font del Rabassalet » 058-Font del Rabassalet » 058-Font del Rabassalet
16.08.2007. Vista de la caseta.
16.08.2007. Vista de la caseta.
08.01.2019. Vista general de la font.
14.01.2020. Vista general de la font.
14.01.2020. Nova pica i tub.
14.01.2020. El tub que raja.
16.08.2007. Imatge del tub.
16.08.2007. Imatge de la pica i del tub.
16.08.2007. Vista de la caseta.
16.08.2007. Vista de la caseta.
08.01.2019. Vista general de la font.
14.01.2020. Vista general de la font.
14.01.2020. Nova pica i tub.
14.01.2020. El tub que raja.
16.08.2007. Imatge del tub.
16.08.2007. Imatge de la pica i del tub.
16.08.2007. Vista de la caseta.
16.08.2007. Vista de la caseta.
08.01.2019. Vista general de la font.
14.01.2020. Vista general de la font.

Sorry, the comment form is closed at this time.