Aug 232013
 

Descripció:

La part frontal és d’obra de pedra vista amb la part superior acabada amb un arc semicircular. El tub és de ferro colat; raja poques vegades. Situada a uns 4 metres a l’esquerra de la llera del torrent de Can Gordi.

Recorregut en les excursions de grup: E06, E09, E14, E23

Recorregut a l’excursió de recerca: R16

21.11.2018. Imatge del tub.
9.05.2009. Imatge del tub.
15.05.2009. Imatge de la bassa i el tub.
15.05.2009. Imatge general de la font.
21.11.2018. Imatge general de la font.
21.11.2018. Imatge del tub.
9.05.2009. Imatge del tub.
15.05.2009. Imatge de la bassa i el tub.
15.05.2009. Imatge general de la font.
21.11.2018. Imatge general de la font.
21.11.2018. Imatge del tub.
9.05.2009. Imatge del tub.
15.05.2009. Imatge de la bassa i el tub.
15.05.2009. Imatge general de la font.
21.11.2018. Imatge general de la font.
21.11.2018. Imatge del tub.
9.05.2009. Imatge del tub.

Sorry, the comment form is closed at this time.