F147-Font dels Verns

Descripció:

Construcció molt rudimentària formada per una petita paret encastada al marge, d’on surt el tub que raja aigua abundant.

Després de les pluges sovint s’enruna, queda colgada i sembla un aiguaneix.

Situada a prop del carrer del camí dels Verns, a un costat de la llera del torrent d’en Castellví de les Planes.

Coordenades:  41.4251959ºN 2.0857058ºE

Llegiu més.

A la pàgina 32 del llibre “Vallvidrera a través dels segles”. (Eugeni Casanova i Solanes. Agost 2018) fa constar que el 1899 ja es té constància escrita de l’existència de la font.

Les abundants pluges del desembre de 2019 van arrossegar molta terra i va tapar la font i ara l’aigua de la font surt per una canonada de gran diàmetre uns metres més avall.

Recorregut a les excursions de grup: E13

Recorregut a l’excursió de recerca: R02

Dany Àlvarez a la revista Guiaparcollserola de mes de juliol de 2013 diu “La Font dels Verns està formada per una petita paret de pedra d’on surt un tub llarg de ferro al nivell del terra, d’on raja una aigua excel•lent i bastant fresqueta. Com veieu, sembla un aiguaneix doncs està molt baixeta la qual cosa desapareix com si fos per art de màgia quan hi ha esllavissades. L’aigua prové del torrent d’en Castellví i està envoltada d’heures, falgueres i molses, i es clar d’uns altius verns. Es interessant observar el lloc on es troba, un verd brillant regna amb ombres i raig de sol lluents…”

Invalid or incomplete url supplied