F106-Font de Can Graner

Descripció:

Construcció rústica de pedra i ciment a un marge del torrent que forma el frontal, d’on surt un tub de ferro que mana un fil d’aigua directament a la llera.
Uns metres per sobre de la font hi ha un gran dipòsit que acumula l’aigua, segurament del mateix aiguaneix, que sobreexeix a la mateixa llera uns metres abans de la font.

Està situada a la riera de Bonet un punt del torrent on la vegetació és tan abundant que la zona de la font forma una cova.

Coordenades: 41.4099070ºN 2.0322860ºE

El dia 3 de juliol de 2021 la nostra Associació Fes Fonts Fent Fonting hi va fer una tasca de condicionament i d’arqueologia. Llegiu més.

Recorregut en les excursions de grup: E07, E24
Recorregut a l’excursió de recerca: R12

Invalid or incomplete url supplied