F104-Font de Ca n’Amigó del Clot

Descripció:

A la zona hi destaca un gran embassament per sota del qual surt una mina i unes canonades que alimenten una bassa que es troba uns metres més avall i que rega els horts propers.

La font està situada a la paret d’obra vista de la bassa en la qual arriben dos tubs més. La font consta d’un tub de ferro i una pica semicircular que aboca directament a la bassa.

Coordenades:  41.4057999ºN 2.0434999ºE

Aquest conjunt hidràulic està situat a la llera del torrent que va del Coll de Frares a Ca n’Amigó del Clot.

El dia 6 d’abril de 2024 la nostra Associació Fes Fonts Fent Fonting hi va fer una tasca de condicionament i d’arqueologia. Llegiu més.

Recorregut a l’excursió de recerca: R12

   
02.12.2006. Imatge de l’embassament.
02.12.2006. Imatge de la mina de sota de l’embassament.
13.12.2018. Imatge de la pica.
13.12.2018. Imatge de la pica i del tub de la font.
13.12.2018. Imatge de la paret de la bassa om hi arriben els tres tubs.
13.12.2018. Imatge d’una part de la bassa.
02.12.2006. Imatge de l’embassament.
02.12.2006. Imatge de la mina de sota de l’embassament.
13.12.2018. Imatge de la pica.
13.12.2018. Imatge de la pica i del tub de la font.
13.12.2018. Imatge de la paret de la bassa om hi arriben els tres tubs.
13.12.2018. Imatge d’una part de la bassa.
02.12.2006. Imatge de l’embassament.
02.12.2006. Imatge de la mina de sota de l’embassament.
13.12.2018. Imatge de la pica.
13.12.2018. Imatge de la pica i del tub de la font.
13.12.2018. Imatge de la paret de la bassa om hi arriben els tres tubs.
13.12.2018. Imatge d’una part de la bassa.