Excursions

Entre els fins de la nostra Associació hi ha:

Recercar i donar a conèixer totes les fonts naturals de la Serra de Collserola.

Promoure el seu coneixement com a patrimoni arquitectònic, el seu ús i gaudiment de manera respectuosa.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació du a terme les activitats següents:

Crear i difondre una pàgina web on figurin les fonts, la seva posició georeferenciada i camins per arribar-hi

Difondre el seu coneixement per mitjà d’articles en revistes, de la confecció de guies, de la preparació d’itineraris que passin per les fonts i del guiatge informatiu i interpretatiu dels itineraris i de les fonts.

Desenvolupar projectes que contribueixin a la conservació, la recuperació i la millora del seu patrimoni natural i històric.

Col·laborar amb altres entitats o associacions sense ànim de lucre que vetllin per la protecció de les fonts naturals.

Recomanem fer un ús responsable dels camins d’aproximació als espais fontinals per no alterar la flora i la fauna que s’hi origina.

Idees per informar-se d’una excursió:

En les Excursions de Grup trobaràs la informació per caminar per les fonts de Collserola, amb dades sobre:

  • Fonts que trobaràs
  • Temps de caminar
  • Distància a fer
  • Publicació al Wikiloc
  • Fotos de diverses excursions.
  • Altres dades d’interès

En les Excursions de Recerca hi trobaràs la manera d’arribar a totes les fonts. A la llista de les fonts de “Fonts + Descripció” cada font està associada a una excursió de recerca R que permet arribat a la font o el camí hi queda molt a prop.

En aquestes excursions cal prendre moltes precaucions perquè segons l’època de l’any hi ha parts del camí que estan molt emboscats i és complicat avançar.

La classificació de les fonts segons l’interès que figura a cada excursió és la del moment que es va publicar de l’excursió. Amb el pas del temps moltes han millorat. A la llista de les fonts de “Fonts + Descripció” hi ha l’interès actualitzat que pot ser diferent de quan es va publicar l’excursió.