Archivo de la categoría: Fonts per Interès

F159-Font de la Pocila

Construcció excavada a la roca que presenta un estat ruïnós.

El frontal encara conserva moltes peces blanques i blaves del mosaic original. El centre forma un relleu rodó al centre del qual hi havia el tub.

La pica no hi és i al seu lloc en queda el clot. Està seca i sembla que fa anys que no raja.

S’hi accedeix per una porta feta a una paret de totxo vist. Està situada a la cara sud del Turó d’en Fotja, a tocar de la pista.

Recorregut a l’excursió de recerca: R23

Inicio » F159-Font de la Pocila » 159-Font de la Pocila
11.08.2007. Imatge de la zona de relleu central on hi havia el tub.
11.08.2007. Imatge de la zona de relleu central on hi havia el tub.
11.08.2007. Imatge del mosaic.
11.08.2007. Imatge del mosaic.
11.08.2007. Vista general de la font.
11.08.2007. Vista general de la font.
19.10.2008. Vista des de la pista.
19.10.2008. Vista des de la pista.
03.12.2016. Vista general de la font.
03.12.2016. Vista general de la font.

F001-Font del Lleó

Descripció:

Paret de totxo arrebossada d’on surten 2 canonades que generalment no ragen però hi ha una dèbil filtració per sota que continua metres avall.

La paret frontal està trencada i es veu la cova interior.

Encara que està situada a una cota relativament alta, quasi sempre te aigua.

Habitualment és difícil de trobar, està amagada per la vegetació, en mig d’un canyar molt gran.

Està a prop de l’ermita de la Salut del Papiol.

Coordenades: 41.4478279N 2.0234749E

El dia 17 de novembre de 2016 els Voluntaris del Parc van fer la seva rehabilitació netejant el camí d’accés i l’entorn de la font.

El dia 30 de juny de 2018 i dins del programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola; la nostra Associació Fes Fonts Fent Fonting va col·laborar amb el Grup Excursionista del Papiol en la rehabilitació d’aquesta font, netejant el camí d’accés, la vegetació que envaïa els voltants, l’interior de la petita galeria i construint una bassa per a amfibis.

Durant el mes de gener de 2020 es van fer obres de reparació que van consistir amb la reparació del frontal, reconstruir el banc lateral, netejar l’esplanada de davant de la font i fer unes basses grans pels amfibis.

Recorregut en les excursions de grup:  E05, E17.

Recorregut a l’excursió de recerca:  R09

Inicio » F001-Font del Lleó » 001-Font del Lleó
03.04.2017. Imatge del tub.
03.04.2017. Imatge del tub.
25.03.2006. Imatge general de la font
25.03.2006. Imatge general de la font
13.04.2017. Imatge del frontal
13.04.2017. Imatge del frontal
17.11.2016. Imatge general de la font. Condicionada pels Voluntaris del Parc.
17.11.2016. Imatge general de la font. Condicionada pels Voluntaris del Parc.
20.02.2018. Imatge del tub.
20.02.2018. Imatge del tub.
30.06.2018. Imatge general de la font amb la bassa d’amfibis al primer terme.
30.06.2018. Imatge general de la font amb la bassa d’amfibis al primer terme.
12.02.2020. Imatge del frontal, del raig i de la pica.
12.02.2020. Imatge del frontal, del raig i de la pica.
12.02.2020. Imatge del raig d’aigua.
12.02.2020. Imatge del raig d’aigua.
12.02.2020. Imatge general de la font.
12.02.2020. Imatge general de la font.
05.05.2020. Vídeo després de les obres. Vídeo cedit per Jordi F, del Papiol.

F002-Font de les Escletxes

Descripció:

Construcció moderna de paret de pedra. Formada per un frontal ample i alt, el costat dret del qual continua amb un seient també de pedra. Té una aixeta de bronze amb polsador que està connectada a la xarxa municipal. Està situada a la vora del camí.

Coordenades: 41.4379180N 2.0205649E
(Fotos del 25.03.2006)

Alçada en metres: 148
Recorregut en les excursions de grup:  E01, E05, E17, E28
Recorregut a l’excursió de recerca:  R09

Inicio » F002-Font de les Escletxes » 002-Font de les Escletxes
Imatge del tub.
Imatge del tub.
Imatge de la bassa i el tub.
Imatge de la bassa i el tub.
Vista general de la font.
Vista general de la font.

F003-Font de Ca n’Esteve o dels Avellaners

Descripció:

Paret llarga de pedra que segueix el marge. Té una aixeta de bronze amb polsador que està connectada a la xarxa d’aigua tractada. Està situada a la vora del camí que va del Papiol a l’ermita de la Salut.

A pocs metres de la font i sota uns grans plàtans hi ha les restes de l’antiga font.

Coordenades:  41.4425480ºN 2.0176150ºE

El 20.02.2018.- L’aixeta de bronze no està connectada a la xarxa.

Recorregut a les excursions de grup: E05, E17

Recorregut a l’excursió de recerca: R09

Inicio » F003-Font de Ca n'Esteve o dels Avellaners » 003-Font de ca n'Esteve o dels Avellaners
25.03.2006.- Imatge del tub.
25.03.2006.- Imatge del tub.
25.03.2006.- Imatge de l’aixeta i la pica.
25.03.2006.- Imatge de l’aixeta i la pica.
25.03.2006.- Vista general de la font.
25.03.2006.- Vista general de la font.
13.04.2017.- Restes de l’antiga font.
13.04.2017.- Restes de l’antiga font.

F004-Font del Vernet

Descripció:

Construcció original en forma de caseta de mesures reduïdes a l’interior de la qual hi cap una persona ajupida. L’entrada està construïda amb totxo vist i arc de mig punt. L’interior el sostre és de volta de canó construït de ciment armat.

De la part superior surt una canonada que alimenta un safareig situat a uns 10 metres.

La font està situada a la llera del torrent de la Salut, a mig camí entre El Papiol i La Salut.

Coordenades:  41.4449670ºN 2.0198999ºE

L’hem trobada gràcies a les indicacions d’Eloy G.

El dia 28 d’abril de 2018 i dins del programa “Col·laborem amb el Parc” que coordina el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola; els voluntaris del Grup Excursionista del Papiol i els de la nostra Associació Fes Fonts Fent Fonting la van rehabilitar netejant el camí d’accés, la vegetació que envaïa el safareig, l’interior de la caseta i també es va recuperar una paret de pedra seca en el camí d’accés. Veure el seu condicionament.

Durant el mes de març de 2019, per part de l’Ajuntament del Papiol, es fa una gran actuació en la qual es neteja la vegetació de tota la zona i es fa un bon camí d’accés a la font i al safareig.

Recorregut a l’excursió de grup: E17.

Recorregut a l’excursió de recerca: R09.

Inicio » F004-Font del Vernet » 004-Font del Vernet
29.04.2018. Imatge de la font.
29.04.2018. Imatge de la font.
28.04.2018. Imatge de l’interior de la caseta.
28.04.2018. Imatge de l’interior de la caseta.
29.04.2018. Imatge de la canal que va de la font al safareig.
29.04.2018. Imatge de la canal que va de la font al safareig.
13.04.2017. Imatge de la canal que va de la font al safareig, des d’una altra perspectiva.
13.04.2017. Imatge de la canal que va de la font al safareig, des d’una altra perspectiva.
13.04.2017. Imatge del safareig.
13.04.2017. Imatge del safareig.
29.04.2018. Imatge del safareig.
29.04.2018. Imatge del safareig.
29.04.2018. Imatge de la paret de roca seca.
29.04.2018. Imatge de la paret de roca seca.
15.03.2019. Imatge del camí d’accés a la font.
15.03.2019. Imatge del camí d’accés a la font.
15.03.2019. Imatge general amb la font a l’esquerra i el safareig a la dreta.
15.03.2019. Imatge general amb la font a l’esquerra i el safareig a la dreta.
15.03.2019. Imatge de safareig.
15.03.2019. Imatge de safareig.

F005-Font del Trull

Descripció:

Construcció molt deteriorada; té una paret frontal formada per una part de totxo i una altra de pedra d’on surten dos tubs de ferro; l’inferior raja a una bassa situada a nivell de terra que desaigua a un gran dipòsit soterrat. Situada prop del carrer del Pi d’El Papiol i sota d’un pi gran que destaca.

20.02.2018.- Està en una parcel·la privada urbanitzable i dins d’una caseta.

Coordenades: 41.4348269ºN 2.0168349ºE

(Fotos del 17.06.2007)

Alçada en metres: 80
Recorregut en les excursions de grup: E01
Recorregut a l’excursió de recerca: R10

Dany Álvarez a la revista Guiaparcollserola de mes de juliol de 2010 diu:
…la font dita del Trull que fa referència a un molí d’oli o recipient per a moldre olives. Això ens fa pensar que en aquesta zona, dita el Trull, potser fa molts anys hi havia un gran nombre d’oliveres, certament ara sols hi trobem un terreny ben buit.

Inicio » F005-Font del Trull » 005-Font del Trull
Imatge del tub.
Imatge del tub.
Imatge de la bassa i el tub.
Imatge de la bassa i el tub.
Imatge d’una vista general de la font.
Imatge d’una vista general de la font.

F006-Font d’En Cosí o de Ca l’Amigonet

Descripció:

Construcció molt senzilla formada per una bassa d’obra arrebossada situada a nivell de terra. L’aigua raja d’un tub que surt del marge de la llera del torrent. S’hi arriba per un indicador que hi ha a l’entrada de Can Puig.

Coordenades: 41.4339180ºN 2.0229748ºE

Durant el mes d’abril de 2017, el gran roure del costat de la font va caure i va destruir la font. L’aigua de la font encara sortia de la base del roure.

El mes de desembre de 2018, mentrestant s’espera que el Consorci del Parc en faci una reparació, l’associació Fes Fonts Fent Fonting hi ha posat un tub, de manera provisional, que aboca a la llera del torrent i que simula una font.

Durant el mes de març de 2021 s’hi ha fet unes obres importants que ha millorat considerablement l’aspecte de la font.

Recorregut en les excursions de grup:  E01, E05, E17, E28

Recorregut a l’excursió de recerca:  R10

Inicio » F006-Font d'En Cosí o de Ca l'Amigonet » 006-Font d'En Cosí o de Ca l'Amigonet
11.03.2007. Imatge del tub.
11.03.2007. Imatge del tub.
11.03.2007. Imatge de la pica i el tub.
11.03.2007. Imatge de la pica i el tub.
11.03.2007. Vista general de la font.
11.03.2007. Vista general de la font.
13.04.2017. Imatge del roure caigut.
13.04.2017. Imatge del roure caigut.
13.04.2017. Imatge del lloc on era la font.
13.04.2017. Imatge del lloc on era la font.
20.02.2018. Imatge del roure caigut.
20.02.2018. Imatge del roure caigut.
06.12.2018. Vista general de la font provisional. El pal indica on era la font original.
06.12.2018. Vista general de la font provisional. El pal indica on era la font original.
06.12.2018. Imatge de la font provisional.
06.12.2018. Imatge de la font provisional.
02.04.2021. Imatge del tub.
02.04.2021. Imatge del tub.
02.04.2021. Imatge de la pica i el tub.
02.04.2021. Imatge de la pica i el tub.
02.04.2021. Vista general de la font.
02.04.2021. Vista general de la font.

Vídeo del dia 06.12.2018:

Vídeo del dia 02.04.2021:

F007-Font del Jan

Descripció:

Ha estat traslladada i reconstruïda. La paret frontal i la bassa són de totxo, tres dels quals estan pintats de groc. A vegades raja, encara que no té tub.
Està situada al costat dret de la llera de la Rierada, entre Can Planes i Can Rabella.

Coordenades:  41.4276480ºN 2.0225549ºE
L’aigua d’aquesta font ve canalitzada per dins l’hort, des de la mina de la font  de la Granota. (Veure la font 243, font de la Granota)
(Fotos del 09.04.2006)

Recorregut a l’excursió de grup: E05, E13, E16, E19
Recorregut a l’excursió de recerca:  R10

Inicio » F007-Font del Jan » 007-Font del Jan
Imatge del tub.
Imatge del tub.
Imatge de la bassa i el tub.
Imatge de la bassa i el tub.
Imatge general de la font.
Imatge general de la font.

F008-Font de Can Rabella

Descripció:

Està situada a l’interior d’una propietat particular. Desaigua a un estany molt gran en forma de vuit, situat a prop del riu i d’uns grans plàtans.

Coordenades: 41.4268949ºN 2.0217368ºE
(Fotos del 09.04.2006 i 16.08.2008)

Alçada en metres: 50
Recorregut en les excursions de grup: E13, E16, E19
Recorregut a l’excursió de recerca: R10

Inicio » F008-Font de Can Rabella » 008-Font de Can Rabella
Imatge de com raja la font a l’interior de l’estany.
Imatge de com raja la font a l’interior de l’estany.
Imatge de l’estany.
Imatge de l’estany.
Una altra imatge de l’estany, ja ple.
Una altra imatge de l’estany, ja ple.

F009-Font del Ferro

Descripció:

És una font molt original amb una galeria en forma de gran cova on s’hi acumula l’aigua i aboca a la Rierada.

Està situada a l’esquerra de la llera de la Rierada, entre Can Planes i Can Rabella.

A principis de l’any 2022 es va construir una paret a l’entrada de la mina per protegir els ratpenats. Llegir més.

Coordenades:  41.4265280ºN 2.0220548ºE

Per a més informació consulteu a: La Rierada (2). Mina – Font del Ferro. – F009

Recorregut a l’excursió de grup: E05, E13, E16, E19

Recorregut a l’excursió de recerca: R10

Segons Ferran R., antigament era una mina de ferro, les excavacions de la qual van formar una galeria en forma de cova de notables dimensions. El seu pare al veure que s’hi filtrava aigua va construir una paret a la sortida amb dos tubs que feien la font.

Inicio » F009-Font del Ferro » 009-Font del Ferro Rabella
06.06.2010.- Imatge de l’entrada a la mina.
06.06.2010.- Imatge de l’entrada a la mina.
06.06.2010.- Imatge de l’interior de la mina.
06.06.2010.- Imatge de l’interior de la mina.
07.02.2018.- Imatge dels dos tubs a la part interior de la mina.
07.02.2018.- Imatge dels dos tubs a la part interior de la mina.
23.02.2022. Entrada a la mina.
23.02.2022. Entrada a la mina.