F025-Font dels Avellaners

Descripció:

Gran conjunt format per la mina, la font i la gran bassa que acumula aigua per regar, tot construït a base de totxo vist i part arrebossat.

La mina, de notables dimensions, condueix l’aigua fins a l’entrada, a un costat de la qual hi ha el tub de la font que dóna un bon raig d’aigua directament a la gran bassa.

Coordenades: 41.4390690ºN 2.0903560ºE

(Fotos del 05.12.2006)

El 9 d’agost de 2016, la porta de la mina està tancada amb clau i no surt aigua a l’exterior. La gran bassa està seca.

Alçada en metres: 210

Recorregut en les excursions de grup: E10

Recorregut a l’excursió de recerca: R06

   
Imatge de l’entrada de la mina. A l’esquerra i a baix hi ha el tub de la font.
Imatge general del conjunt.
Imatge de l’interior de la mina.
Imatge de l’entrada de la mina. A l’esquerra i a baix hi ha el tub de la font.
Imatge general del conjunt.
Imatge de l’interior de la mina.
Imatge de l’entrada de la mina. A l’esquerra i a baix hi ha el tub de la font.
Imatge general del conjunt.
Imatge de l’interior de la mina.
Imatge de l’entrada de la mina. A l’esquerra i a baix hi ha el tub de la font.
Imatge general del conjunt.
Imatge de l’interior de la mina.
Imatge de l’entrada de la mina. A l’esquerra i a baix hi ha el tub de la font.
Imatge general del conjunt.
Imatge de l’interior de la mina.