F036-Font de la Meca

Descripció:

Construcció molt original que s’adapta a les irregularitats del marge i està construïda a base de pedra vista i grava aglomerada.

L’aigua és conduïda al tub de ferro galvanitzat que dóna un bon raig que va a parar a una pica fonda i molt ben construïda que està foradada per sota i dóna aigua a una segona pica gran que està a nivell de terra.

Està situada al camí que va de Sant Cebrià a la carretera de les Aigües, passant per torrent d’en Durant i la font de la Serp.

Coordenades: 41.4409390ºN 2.1331769ºE

Recorregut a les excursions de grup: E02, E22

Recorregut a l’excursió de recerca: R18

Inicio » F036-Font de la Meca » 036-Font de la Meca » 036-Font de la Meca
   
12.05.2007.- Vista general de la font.
05.06.2018.- Imatge de la bassa i el tub.
12.05.2007.- Imatge del tub.
12.05.2007.- Imatge de la bassa i el tub.
12.05.2007.- Vista general de la font.
05.06.2018.- Imatge de la bassa i el tub.
12.05.2007.- Imatge del tub.
12.05.2007.- Imatge de la bassa i el tub.
12.05.2007.- Vista general de la font.
05.06.2018.- Imatge de la bassa i el tub.
12.05.2007.- Imatge del tub.
12.05.2007.- Imatge de la bassa i el tub.
12.05.2007.- Vista general de la font.
05.06.2018.- Imatge de la bassa i el tub.
12.05.2007.- Imatge del tub.
12.05.2007.- Imatge de la bassa i el tub.