F027-Font Rosalia 1

Descripció:

Paret de totxo vist que aguanta un gran marge i que serveix de frontal de la font.

Situada a mitja alçada hi ha una porta de ferro que dona accés a la mina i a la canalització interior.

Sota la porta hi ha un tub d’acer que raja aigua abundant.

Està situada en una zona molt emboscada de molt difícil accés (11.05.2008).

El dia 11.05.2008 el senyor Aureliano ens va indicar on era la font i va netejar el corriol d’accés el qual estava cobert per una espessa vegetació, principalment esbarzers, que la feien inaccessible.

Està situada a uns 100 metres al nord del Coll Blau de Les Planes.

Coordenades:  41.4352889ºN 2.0944259ºE

A uns 30 metres hi ha la font 261, Font de la Rosalia 2.

Durant els mesos de desembre de 2016 i gener i febrer de 2017 la nostra associació Fes Fonts Fent Fonting ha fet una gran neteja del camí d’accés i de la font. El 10 de novembre de 2018 hi vam tornar. Veure el seu condicionament.

El dia 3 de juny de 2023, la nostra associació Fes Fonts Fent Fonting ha fet el condicionament de la zona. Veure el seu condicionament.

Recorregut en les excursions de grup: E10, E18

Recorregut a l’excursió de recerca: R05

Inicio » F027-Font Rosalia 1 » 027-Font Rosalia 1 » 027-Font Rosalia 1
   
4.02.2017. Frontal amb el tub, la pica i la porta d’accés a la mina.
4.02.2017. Neteja de la canal de desguàs de la font per part de l’Associació Fes Fonts Fent Fonting.
4.02.2017. Replà de davant de la font.
10.11.2018. Escales que comuniquen les dues fonts de la Rosalia.
03.06.2023. Imatge general de la font després del condicionament per part de l’Associació Fes Fonts Fent Fonting.
03.06.2023. Imatge del tub i de la pica.
4.02.2017. Imatge del tub.
4.02.2017. Frontal amb el tub, la pica i la porta d’accés a la mina.
4.02.2017. Neteja de la canal de desguàs de la font per part de l’Associació Fes Fonts Fent Fonting.
4.02.2017. Replà de davant de la font.
10.11.2018. Escales que comuniquen les dues fonts de la Rosalia.
03.06.2023. Imatge general de la font després del condicionament per part de l’Associació Fes Fonts Fent Fonting.
03.06.2023. Imatge del tub i de la pica.
4.02.2017. Imatge del tub.
4.02.2017. Frontal amb el tub, la pica i la porta d’accés a la mina.
4.02.2017. Neteja de la canal de desguàs de la font per part de l’Associació Fes Fonts Fent Fonting.
4.02.2017. Replà de davant de la font.
10.11.2018. Escales que comuniquen les dues fonts de la Rosalia.
03.06.2023. Imatge general de la font després del condicionament per part de l’Associació Fes Fonts Fent Fonting.