F011-Font de l’Espinagar o font de l’Espinaga

Descripció:

Aquesta font consta de dues parts:

Una situada a l’exterior al costat esquerro de la caseta on hi ha les restes de la font primitiva: la bassa de sedimentació, les canonades de conducció de l’aigua i la pica.

Una altra formada per una caseta a l’interior de la qual hi ha la cisterna. A l’interior de la cisterna hi entra l’aigua de la font que ve conduïda per una canonada enterrada des del marge superior de la muntanya.

Aquesta font és de poc cabdal i només raja uns dies després de les èpoques de pluja per això hi ha la cisterna a l’interior de la caseta amb l’objectiu d’acumular l’aigua i guardar-la per quan es necessitava.

Com que és una font del tipus cisterna, hi havia una clau de pas a lloc on ara hi ha el forat per on regalima l’aigua.

Tota la construcció és de totxo amb les parts exteriors arrebossades.

Està situada a mig camí entre les cases de Can Castellví i Can Salat, a uns 10 metres de la llera de la riera de Vallvidrera, sota d’un plàtan molt gran.

Coordenades: 41.4336380N 2.04044149E

El dia 5 d’octubre de 2019 la nostra Associació Fes Fonts Fent Fonting la va rehabilitar. Veure el seu condicionament.

Recorregut a les excursions de grup: E01, E13, E16, E19

Recorregut a l’excursió de recerca: R21

   
15.02.2014. Imatge de l’interior de la caseta.
15.02.2014. Imatge interior de la caseta de la zona del tub, que està trencat.
15.02.2014. Imatge de la bassa de sedimentació.
15.02.2014. Imatge de la font exterior amb la bassa de sedimentació i la pica.
15.02.2014. Vista general de la caseta de la font.
14.03.2019. Goteja i regalima pel forat on hi havia la clau de pas.
15.02.2014. Imatge de l’interior de la caseta.
15.02.2014. Imatge interior de la caseta de la zona del tub, que està trencat.
15.02.2014. Imatge de la bassa de sedimentació.
15.02.2014. Imatge de la font exterior amb la bassa de sedimentació i la pica.
15.02.2014. Vista general de la caseta de la font.
14.03.2019. Goteja i regalima pel forat on hi havia la clau de pas.
15.02.2014. Imatge de l’interior de la caseta.
15.02.2014. Imatge interior de la caseta de la zona del tub, que està trencat.
15.02.2014. Imatge de la bassa de sedimentació.
15.02.2014. Imatge de la font exterior amb la bassa de sedimentació i la pica.
15.02.2014. Vista general de la caseta de la font.
14.03.2019. Goteja i regalima pel forat on hi havia la clau de pas.
 

Per a més informació consulteu l’enllaç de Jesús M.