F034-Font de Can Valldaura o de Can Gatell

Descripció:

13.10.2008. Es troba enrunada i coberta per la vegetació. Forma part d’una gran paret on hi ha un reixat que dona accés a la bassa de sedimentació on arriba el tub de l’aigua.

Actualment, l’aigua és conduïda per una canonada a un dipòsit situat uns metres més avall que també recull l’aigua d’altres fonts (Vegeu la font 316) i la bombeja a la masia.

De la base de la font en surten unes escales que porten a una feixa superior on hi ha una gran terrassa encastada al marge amb unes grans parets amb les mateixes característiques de totes les altres parets de la propietat de Valldaura.

A l’esquerra de la font hi ha un banc molt llarg fins a la paret.

Està situada a prop de la masia de Can Valldaura ara convertida en laboratori d’investigació de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC).

Coordenades:  41.4493319ºN 2.1323568ºE

El dia 2 d’abril de 2022 la nostra Associació Fes Fonts Fent Fonting hi va fer una tasca de condicionament i d’arqueologia. Llegiu més.

El dia 30 d’abril de 2022 la nostra Associació Fes Fonts Fent Fonting hi va fer una tasca de condicionament. Llegiu més.

El dia 14 de juny de 2022 suggerim al Parc unes millores finals: Llegiu més.

Recorregut a les excursions de grup: E23

Recorregut a l’excursió de recerca: R17

   
12.09.2017. Vista de la zona de la font.
21.11.2018. 21.11.2018. Vista del banc i de la font.
21.11.2018. Vista de la boca de la pica de sedimentació.
21.11.2018. Imatge de la font.
02.04.2022. Imatge de la terrassa superior.
30.04.03.2022. Imatge de la pica.
13.10.2008. 13.10.2008. Imatge de l’aixeta i del tub exterior.
13.10.2008. Imatge de l'aixeta exterior i del reixat d’accés a la pica de sedimentació.
13.10.2008. Vista general . Molt tapada per la vegetació.
12.09.2017. Imatge del tub interior que alimenta la bassa de sedimentació.
12.09.2017. Vista de la zona de la font.
21.11.2018. 21.11.2018. Vista del banc i de la font.
21.11.2018. Vista de la boca de la pica de sedimentació.
21.11.2018. Imatge de la font.
02.04.2022. Imatge de la terrassa superior.
30.04.03.2022. Imatge de la pica.
13.10.2008. 13.10.2008. Imatge de l’aixeta i del tub exterior.
13.10.2008. Imatge de l'aixeta exterior i del reixat d’accés a la pica de sedimentació.
13.10.2008. Vista general . Molt tapada per la vegetació.
12.09.2017. Imatge del tub interior que alimenta la bassa de sedimentació.
12.09.2017. Vista de la zona de la font.
21.11.2018. 21.11.2018. Vista del banc i de la font.