F088-Font de la Santa Creu d’Olorda

Descripció:

No trobada. El mapa de l’Alpina la dibuixa a prop de l’ermita de Santa Creu d’Olorda, a la part est.

Coordenades de la zona buscada: 41.4163500ºN 2.0588330ºE

Recorregut a l’excursió de recerca: R13