F252-Font de Can Glòria

Descripció:

Desapareguda.
Veure la descripció adjunta d’en X. Coll, al llibre «Fuentes en las Montañas de Barcelona».
Estava situada al torrent de Fondernils a prop de la Ronda de Dalt, al barri d’Horta.

Coordenades on s’ha buscat:  41.4385189ºN 2.1517070ºE

Recorregut a l’excursió de recerca: R17.