F225-Font dels Burros o del Funicular

Està formada per una ampla paret de pedra vista i al centre hi ha el fontal de la font construït amb totxo vist. S’observa la boca de la mina que està tapiada.
Per la part inferior brolla aigua i segurament més enfonsada hi ha la pica que està enrunada com tota la base de la font.
Al centre del frontal hi ha la inscripció “Agua infectada”.
Està situada al torrent de la part est de l’estació intermèdia del funicular de Vallvidrera a uns 40 metres per sobre de la Carretera de les Aigües.

Coordenades: 41.4131028ºN 2.1074319ºE

Hem localitzat la seva posició original gràcies a les indicacions de Rosa i Joan V. i la col•laboració d’Ignasi F. i de Jordi N.

El dia 16 de novembre de 2016, la nostra associació Fes Fonts Fent Fonting, ha fet una gran neteja de la font. Veure el seu condicionament.

Durant l’any 2017, alumnes del Col·legi Montserrat, la van apadrinar i des de llavors han millorat el seu accés i han tret la runa que tapava la base de la font i ha aparegut dos bancs laterals i han obert un canal per on desguassa l’aigua.

Recorregut a l’excursió de grup: E03
Recorregut a l’excursió de recerca: R19

19.11.2016. Part inferior per on regalima aigua.
19.11.2016. Part inferior per on regalima aigua.
19.11.2016. Entrada a la mina que actualment està tapiada.
19.11.2016. Entrada a la mina que actualment està tapiada.
19.11.2016. Imatge general de la font.
19.11.2016. Imatge general de la font.
19.11.2016. Imatge de la zona condicionada per l’associació Fes Fonts Fent Fonting.
19.11.2016. Imatge de la zona condicionada per l’associació Fes Fonts Fent Fonting.
13.12.2018. La font i els dos bancs laterals.
13.12.2018. La font i els dos bancs laterals.
13.12.2018. Imatge general.
13.12.2018. Imatge general.