F222-Font de la Bona Aigua

Descripció:

Desapareguda al construir-ne el poliesportiu i l’institut. Les seves aigües van al col·lector subterrani del torrent.

Estava situada a prop del carrer de la Bonaigua de Sant Just Desvern.

Coordenades:  41.3891168ºN 2.0750399ºE

A finals del mes de juliol de 2019 han començat les obres de desenterrament per recuperar la font. Vegeu.

Recorregut a l’excursió de recerca: R15

………………………………………………………………………

Dades del llibre: Les mines d’aigua de Sant Just Desvern (1995) http://www.raco.cat/index.php/MEST/issue/view/3527/showToc

El 1975 se cedeix gairebé la totalitat dels terrenys de titularitat municipal al Ministeri d’Educació per a la construcció d’un institut de batxillerat. El curs 1978-79 s’inicien les classes.

La font, entre les pluges i les obres, primer de l’institut i després del col·lector de canalització de la riera, acaba soterrada.

L’ant 1992, amb motiu de la construcció d’un nou col·lector d’aigües residuals a la riera de Sant Just, en fer l’excavació de la rasa per al pas dels tubs, aparegueren a la llum durant unes poques hores les restes d’aquesta Font. Des de llavors, continua colgada. Les seves aigües, però, continuen brollant, …

A la riera, al costat de l’Institut de Batxillerat, encara es conserven uns grans plataners que en el seu temps, emmarcaven la font. Aquesta es troba darrera seu, totalment colgada, a cosa d’uns quatre metres de fondària.

La mina encara brolla, i les seves aigües van a parar al col·lector de la riera a través d’un esvoranc situat al sector terminal del darrer afluent per l’esquerra de l’esmentat col·lector.

L’aigua prové d’una mina d’uns 165 metres de longitud.

Inicio » F222-Font de la Bona Aigua » 222-Font de la Bonaigua
Imatge antiga.
Imatge antiga.
Fragment del llibre de X. Coll, "Fuentes en las Montañas de Barcelona". Editorial Alpina, any 1963.
Fragment del llibre de X. Coll, "Fuentes en las Montañas de Barcelona". Editorial Alpina, any 1963.
5.03.2018. Desguàs al col·lector petit
5.03.2018. Desguàs al col·lector petit
5.03.2018. Desguàs al col·lector gran.
5.03.2018. Desguàs al col·lector gran.
Imatge de 1934. Cedida per l’Arxiu Municipal de Sant Just Desvern.
Imatge de 1934. Cedida per l’Arxiu Municipal de Sant Just Desvern.
02.08.2019. Imatge després de l’excavació.
02.08.2019. Imatge després de l’excavació.
02.08.2019. Imatge de la part del mosaic que en resta amb el nom de la font.
02.08.2019. Imatge de la part del mosaic que en resta amb el nom de la font.
05.08.2019. Imatge després de l’excavació.
05.08.2019. Imatge després de l’excavació.
28.06.2021. Restes de la mina antiga a un lateral del col•lector.
28.06.2021. Restes de la mina antiga a un lateral del col•lector.