F030-Font Jané (de Sant Medir o de Can Gener)

Descripció:

Construcció de notables dimensions formada per un conjunt de tres parets de pedra vista que formen el recinte de la font. S’hi baixa per sis esglaons també de pedra.

La paret frontal té a la part superior dos requadres de mosaic que identifiquen la font i a la part inferior hi ha els dos dolls que ragen, un dels quals té clau de pas.

Coordenades:  41.4442989ºN 2.1189770ºE

https://m.facebook.com/345681115605969/photos/a.345705028936911/1090726841101389/?type=3&source=48, ens diu:

La paret frontal, té a la part superior, dos murals de ceràmica. El de l’esquerra, és l’original que va ser destrossat per la seva connotació religiosa, durant la guerra civil. I el de la dreta, és una còpia realitzada i donada per la Penya Regalèssia, fa uns anys. Una porta metàl·lica que dóna accés a l’interior de la cisterna i la mina. A l’esquerra, el sortidor amb escàs cabal, i sobre d’aquest, unes formes treballades en ciment en què destaca una data, 1612, que sens dubte ha d’indicar l’origen de la font.
Durant molts anys, aquesta font va ser explotada com manantial pels propietaris de la masia, que embotellaven les seves aigües i les comercialitzaven en garrafes, que ells mateixos s’encarregaven de transportar a la capital. D’aquí, el nom que resa en el mosaic «Manantial Jané». Encara que d’escassa producció, aquesta servia per complementar la distribució de llet, que era la principal font d’ingressos.

Recorregut en les excursions de grup: E23

Recorregut a l’excursió de recerca: R24

   
Placa de comercialització de l’aigua , obtinguda de https://m.facebook.com/profile.php?id=345681115605969&ref=content_filter
27.11.2005.- Aquí es mostren els dos dolls.
27.11.2005.- Imatge de la bassa i els tubs.
27.11.2005.- Vista general de la font.
Foto dels anys 20 obtinguda de https://m.facebook.com/profile.php?id=345681115605969&ref=content_filter
Placa de comercialització de l’aigua , obtinguda de https://m.facebook.com/profile.php?id=345681115605969&ref=content_filter
27.11.2005.- Aquí es mostren els dos dolls.
27.11.2005.- Imatge de la bassa i els tubs.
27.11.2005.- Vista general de la font.
Foto dels anys 20 obtinguda de https://m.facebook.com/profile.php?id=345681115605969&ref=content_filter
Placa de comercialització de l’aigua , obtinguda de https://m.facebook.com/profile.php?id=345681115605969&ref=content_filter
27.11.2005.- Aquí es mostren els dos dolls.
27.11.2005.- Imatge de la bassa i els tubs.
27.11.2005.- Vista general de la font.
Foto dels anys 20 obtinguda de https://m.facebook.com/profile.php?id=345681115605969&ref=content_filter
Placa de comercialització de l’aigua , obtinguda de https://m.facebook.com/profile.php?id=345681115605969&ref=content_filter
27.11.2005.- Aquí es mostren els dos dolls.