F343-Font del Torrent del Cargol.

Descripció:

Construcció gran formada per un frontal de paret de pedra vista adossada al marge amb un banc a la seva base. La seva forma d’arc recorda la font Groga.

La part central està derruïda. Encara hi ha un tub de material ceràmic que s’endinsa al marge.

A la base hi ha la pica amb un orifici que conduïa l’aigua a una gran bassa situada a uns metres. De la bassa sortia una canonada que portava l’aigua al cementiri de Collserola.

Està situada a prop del torrent de Tapioles o torrent del Cargol, segons els mapes.

Coordenades: 41.4534443ºN 2.1573332ºE

L’hem trobada gràcies a les indicacions i a la col·laboració de Carlos I.

Durant un temps li vam donar el nom de Font M12 que després hem canviat pel de Font del Torrent del Cargol.

El dia 18 de febrer de 2023 la nostra Associació Fes Fonts Fent Fonting hi va fer una tasca de condicionament i d’arqueologia. Llegiu més.

Recorregut a l’excursió de recerca: R20.

Nota informativa sense verificar. Ens han dit que de la bassa en sortia un tub de ferro que portava l’aigua al cementiri.

07.05.2021. Vista general.
07.05.2021. Vista general.
07.05.2021. El tub i la pica.
07.05.2021. El tub i la pica.
07.05.2021. La pica i el tub de desguàs cap a la bassa.
07.05.2021. La pica i el tub de desguàs cap a la bassa.
07.05.2021. Tub d’entrada a la bassa.
07.05.2021. Tub d’entrada a la bassa.
07.05.2021. Vista parcial de la gran bassa.
07.05.2021. Vista parcial de la gran bassa.
07.05.2021. Bassa i tub de sortida.
07.05.2021. Bassa i tub de sortida.
23.02.2023. Vista general de la bassa.
23.02.2023. Vista general de la bassa.
23.02.2023. Vista general de la bassa.
23.02.2023. Vista general de la bassa.