F058-Font del Rabassalet

Descripció:

Construcció en forma de caseta feta d’obra arrebossada en una paret exterior de la qual en surt el tub de coure amb aixeta, que raja un bon doll.

La pica té forma semicircular i està situada a nivell de terra.

Està situada a prop de la masia de Can Cortès.

Coordenades:  41.4303099ºN 2.1069699ºE

El dia 8 de gener de 2019 visitem la font i s’estan fent obres tant als camins d’accés com a la font que milloren molt l’aspecte.

Al mes de gener de 2020 s’han fet més obres, s’ha modificat la caseta, la pica i la font raja.

Recorregut en les excursions de grup: E14, E18

Recorregut a l’excursió de recerca: R05

Inicio » F058-Font del Rabassalet » 058-Font del Rabassalet
16.08.2007. Imatge del tub.
16.08.2007. Imatge del tub.
16.08.2007. Imatge de la pica i del tub.
16.08.2007. Imatge de la pica i del tub.
16.08.2007. Vista de la caseta.
16.08.2007. Vista de la caseta.
08.01.2019. Vista general de la font.
08.01.2019. Vista general de la font.
08.01.2019. Vista de la caseta.
08.01.2019. Vista de la caseta.
14.01.2020. Vista general de la font.
14.01.2020. Vista general de la font.
12.12.2020. Vista del frontal.
12.12.2020. Vista del frontal.
19.12.2020. El tub que raja.
19.12.2020. El tub que raja.