F352-Font El Pino de Valldaura

És un conjunt molt complet format per la font i la mina.

La font està encastada al marge, construïda en totxo massís i forma part d’una paret molt ben conservada. S’aprecien tres parts; la superior és una fornícula de base quadrada i coberta de mig punt, la part central és una pica o basseta de decantació on arriba una canonada des de la mina i a la part inferior hi ha una petita fornícula on hi ha el tub que dona sortida a l’aigua de la pica.

Uns metres més amunt hi ha la mina, també en bon estat de conservació i que té una fondària aproximada d’uns dos metres.

L’hem trobada gràcies a les indicacions de Vicenç G.

Està situada al torrent d’en Gatell.

Coordenades: 41.4505556ºN 2.1308333ºE

Recorregut a l’excursió de recerca: R17

Inicio » F352-Font El Pino de Valldaura » 352-Font El Pino de Valldaura
02.03.2022. Imatge de la font.
02.03.2022. Imatge de la font.
02.03.2022. Imatge de la font i de la paret.
02.03.2022. Imatge de la font i de la paret.
02.03.2022. Detall del tub de la font.
02.03.2022. Detall del tub de la font.
02.03.2022. Pica i bassa de decantació.
02.03.2022. Pica i bassa de decantació.
02.03.2022. Tub que aboca a la pica i que porta l’aigua de la mina.
02.03.2022. Tub que aboca a la pica i que porta l’aigua de la mina.
02.03.2022. Mina.
02.03.2022. Mina.