F354-Font de Can Valldaura 6

Descripció:

La font forma part d’un conjunt format pel pou, la mina i la font.

El pou té una fondària d’uns 14 metres que s’hi pot accedir per una galeria des de la feixa de sota. Al fons del pou hi ha una mina a un costat i l’altre de la base del pou. També hi ha un tub que  origina la font quan el nivell de l’aigua del pou puja de nivell i evacua l’aigua a la mina de la font 316.

Està situada al torrent de Can Gatell, a prop de Can Valldaura.

Coordenades: 41.4485833ºN 2.1326388ºE

Per a més informació de la mina-pou.

Recorregut a l’excursió de recerca: R17

Inicio » F354-Font de Can Valldaura 6 » 354-Font de Can Valldaura 6
14.03.2022. Interior del pou amb el tub de color blanc que origina la font. Imatge cedida per Estrella B.
14.03.2022. Interior del pou amb el tub de color blanc que origina la font. Imatge cedida per Estrella B.
05.05.2007. El pou situat a la feixa superior.
05.05.2007. El pou situat a la feixa superior.
14.03.2022. Reixa d’accés al pou.
14.03.2022. Reixa d’accés al pou.
14.03.2022. Imatge del pou a la feixa superior i l’entrada al pou a la feixa de sota.
14.03.2022. Imatge del pou a la feixa superior i l’entrada al pou a la feixa de sota.
05.05.2007. Vista general amb la font 316 a la feixa inferior.
05.05.2007. Vista general amb la font 316 a la feixa inferior.