F243-Font de la Granota

Descripció:

Construcció molt elaborada formada per una paret de pedra vista en la qual els diferents colors de les pedres i la seva col•locació donen forma a les parts de la font. En destaquen una figura de granota, d’on agafa el nom, una figura de lleó i la volta d’entrada a l’antiga mina.
Actualment la font està en desús i l’antiga mina s’ha desviat i dona aigua a la font del Jan (Veure la font 007).
Està situada a prop de la riera de Vallvidrera, a l’interior de la caseta de l’hort on hi ha la font del Jan (Veure la font 007).

Coordenades:  41.4279380ºN 2.0225549ºE

(Fotos del 06.06.2010)

Recorregut a l’excursió de recerca: R10

Segons Ferran R., propietari de l’hort on està la font, primer es va fer la font amb la seva mina. Periòdicament es netejava la mina i per això es desmuntaven les pedres de la part  frontal de la font que te forma de porta.
Quan es va fer la caseta, la font va quedar a dins. Llavors es va desviar la mina perquè l’aigua passés per fora de la caseta i la van conduir fins la font que hi ha fora de l’hort a la llera de la Rierada. (Veure la font 007 – Font del Jan)

Inicio » F243-Font de la Granota » 243-Font de la Granota
Imatge del tub i la cara del lleó.
Imatge del tub i la cara del lleó.
Imatge de la granota.
Imatge de la granota.
Imatge del tub i la pica.
Imatge del tub i la pica.
Imatge general de la font.
Imatge general de la font.
Imatge de l’interior de la mina.
Imatge de l’interior de la mina.