F006-Font d’En Cosí o de Ca l’Amigonet

Descripció:

Construcció molt senzilla formada per una bassa d’obra arrebossada situada a nivell de terra. L’aigua raja d’un tub que surt del marge de la llera del torrent. S’hi arriba per un indicador que hi ha a l’entrada de Can Puig.

Coordenades: 41.4339180ºN 2.0229748ºE

Durant el mes d’abril de 2017, el gran roure del costat de la font va caure i va destruir la font. L’aigua de la font encara sortia de la base del roure.

El mes de desembre de 2018, mentrestant s’espera que el Consorci del Parc en faci una reparació, l’associació Fes Fonts Fent Fonting hi ha posat un tub, de manera provisional, que aboca a la llera del torrent i que simula una font.

Durant el mes de març de 2021 s’hi ha fet unes obres importants que ha millorat considerablement l’aspecte de la font.

Recorregut en les excursions de grup:  E01, E05, E17, E28

Recorregut a l’excursió de recerca:  R10

   
20.02.2018. Imatge del roure caigut.
06.12.2018. Vista general de la font provisional. El pal indica on era la font original.
06.12.2018. Imatge de la font provisional.
02.04.2021. Imatge del tub.
02.04.2021. Imatge de la pica i el tub.
02.04.2021. Vista general de la font.
11.03.2007. Imatge del tub.
11.03.2007. Imatge de la pica i el tub.
11.03.2007. Vista general de la font.
13.04.2017. Imatge del roure caigut.
13.04.2017. Imatge del lloc on era la font.
20.02.2018. Imatge del roure caigut.
06.12.2018. Vista general de la font provisional. El pal indica on era la font original.
06.12.2018. Imatge de la font provisional.
02.04.2021. Imatge del tub.
02.04.2021. Imatge de la pica i el tub.
02.04.2021. Vista general de la font.
11.03.2007. Imatge del tub.
11.03.2007. Imatge de la pica i el tub.
11.03.2007. Vista general de la font.
13.04.2017. Imatge del roure caigut.
13.04.2017. Imatge del lloc on era la font.
20.02.2018. Imatge del roure caigut.
 

Vídeo del dia 06.12.2018:

Vídeo del dia 02.04.2021: