F098-Font de la Maduixera, de Gomis o del Cigró

Descripció:

Ha estat recuperada durant el 2009 i presenta molt bon aspecte. Ha quedat una font de grans dimensions i tots els acabats són de pedra vista.

Està formada per un frontal encastat al marge, d’on surt el tub que raja a una pica metàl·lica situada a l’alçada de la cintura i l’aigua que sobreeixeïx va per un canal fins al voral.

A la base d’accés, que està empedrada, hi ha un banc i una barana de ferro que la separa de la carretera.

Està situada a la carretera de les Aigües, al Pla dels Maduixers.

Coordenades: 41.4197489ºN 2.1282370ºE

Recorregut a les excursions de grup: E10

Recorregut a l’excursió de recerca: R19

Inicio » F098-Font de la Maduixera, de Gomis o del Cigró » 098-Font de la Maduixera, de Gomis o del Cigró
03.08.2009. Imatge del tub.
03.08.2009. Imatge del tub.
03.08.2009. Imatge del tub i la pica.
03.08.2009. Imatge del tub i la pica.
03.08.2009. Imatge general de la font.
03.08.2009. Imatge general de la font.
03.08.2009. Imatge de la font abans de la seva reparació.
03.08.2009. Imatge de la font abans de la seva reparació.