F261-Font Rosalia 2

Descripció:

Paret de totxo vist que aguanta un gran marge i que serveix de frontal de la font.

Situada a mitja alçada hi ha una porta de ferro que dona accés a la mina i a la canalització interior.

Està situada en una zona molt emboscada de molt difícil accés (11.05.2008).

Està situada a uns 100 metres al nord del Coll Blau de Les Planes.

Coordenades:  41.4351999ºN 2.0944498ºE

A uns 30 metres hi ha la font 027, Font de la Rosalia 1.

Durant els mesos de desembre de 2016 i gener i febrer de 2017 la nostra associació Fes Fonts Fent Fonting, ha fet una gran neteja del camí d’accés i de la font. El 10 de novembre de 2018 hi vam tornar i vam preparar una bassa per amfibis per millorar la biodiversitat de la zona. Veure el seu condicionament.

El dia 3 de juny de 2023, la nostra associació Fes Fonts Fent Fonting ha fet el condicionament de la zona. Veure el seu condicionament.

Recorregut de l’excursió de grup: E10, E18

Recorregut a l’excursió de recerca: R05

Inicio » F261-Font Rosalia 2 » 261-Font Rosalia 2
4.02.2017. Imatge del tub.
4.02.2017. Imatge del tub.
4.02.2017. Imatge del tub i de la pica.
4.02.2017. Imatge del tub i de la pica.
4.02.2017. Neteja de la canal de desguàs de la font per part de l’Associació Fes Fonts Fent Fonting.
4.02.2017. Neteja de la canal de desguàs de la font per part de l’Associació Fes Fonts Fent Fonting.
04.06.2011. Imatge de l’interior de la mina.
04.06.2011. Imatge de l’interior de la mina.
4.02.2017. Vista general de la font.
4.02.2017. Vista general de la font.
14.01.2017. Neteja de la zona de la font per part de l’Associació Fes Fonts Fent Fonting.
14.01.2017. Neteja de la zona de la font per part de l’Associació Fes Fonts Fent Fonting.
10.11.2018. Vista de la font i de la bassa per a amfibis.
10.11.2018. Vista de la font i de la bassa per a amfibis.
03.06.2023. Imatge del tub i de la pica.
03.06.2023. Imatge del tub i de la pica.