F261-Font Rosalia 2

Descripció:

Paret de totxo vist que aguanta un gran marge i que serveix de frontal de la font.

Situada a mitja alçada hi ha una porta de ferro que dóna accés a la mina i a la canalització interior.

Està situada en una zona molt emboscada de molt difícil accés (11.05.2008).

Està situada a uns 100 metres al nord del Coll Blau de Les Planes.

Coordenades:  41.4351999ºN 2.0944498ºE

A uns 30 metres hi ha la font 027, Font de la Rosalia 1.

Durant els mesos de desembre de 2016 i gener i febrer de 2017 la nostra associació Fes Fonts Fent Fonting, ha fet una gran neteja del camí d’accés i de la font. El 10 de novembre de 2018 hi vam tornar i vam preparar una bassa per amfibis per millorar la biodiversitat de la zona. Veure el seu condicionament.

Recorregut de l’excursió de grup: E10, E18

Recorregut a l’excursió de recerca: R05

Inicio » F261-Font Rosalia 2 » 261-Font Rosalia 2
4.02.2017.- Imatge del tub.
4.02.2017.- Imatge del tub.
4.02.2017.- Imatge del tub i de la pica.
4.02.2017.- Imatge del tub i de la pica.
4.02.2017.- Neteja de la canal de desguàs de la font per part de l’Associació Fes Fonts Fent Fonting.
4.02.2017.- Neteja de la canal de desguàs de la font per part de l’Associació Fes Fonts Fent Fonting.
04.06.2011.- Imatge de l’interior de la mina.
04.06.2011.- Imatge de l’interior de la mina.
4.02.2017.- Vista general de la font.
4.02.2017.- Vista general de la font.
14.01.2017.- Neteja de la zona de la font per part de l’Associació Fes Fonts Fent Fonting.
14.01.2017.- Neteja de la zona de la font per part de l’Associació Fes Fonts Fent Fonting.
10.11.2018.- Vista de la font i de la bassa per a amfibis.
10.11.2018.- Vista de la font i de la bassa per a amfibis.