F263-Font Calenta

Descripció:

Cau enfonsada a la llera del torrent de la font Calenta a l’interior d’una galeria d’aspecte robust i de construcció de volta de canó. S’hi accedeix per unes escales, construïdes de totxo vist, igual que les parets laterals.

Una reixa de ferro ens impedeix l’entrada, però a l’interior hi ha un gran toll d’aigua.

Està situada a prop de la carretera de Vallvidrera al seu pas per Sant Bartomeu de la Quadra, al vessant de la Rierada.

Coordenades: 41.4275549ºN 2.0391499ºE

Uns metres més avall hi ha el safareig que porta el nom de la font, a saber, Safareig de la Font Calenta de Sant Bartomeu de la Quadra.

Habitualment a la font hi ha aigua i el safareig està sec, això fa suposar que s’alimenten de l’aigua de dos aqüífers diferents.

Les abundants pluges del mes de novembre de 2108 van fer aparèixer aigua al safareig.

El dia 10 de febrer de 2019 la nostra Associació Fes Fonts Fent Fonting la va rehabilitar. Vegeu el seu condicionament.

Recorregut de l’excursió de grup: E19, E28.

Recorregut a l’excursió de recerca: R11.

Inicio » F263-Font Calenta » 263-Font Calenta
15.01.2011. Imatge de l’interior de la galeria.
15.01.2011. Imatge de l’interior de la galeria.
15.01.2011. Imatge de l’accés a la font.
15.01.2011. Imatge de l’accés a la font.
15.01.2011. Vista de l’entorn de la font.
15.01.2011. Vista de l’entorn de la font.
06.12.2018. Imatge general de safareig.
06.12.2018. Imatge general de safareig.
08.12.2018. Imatge de la zona on es rentava.
08.12.2018. Imatge de la zona on es rentava.
08.12.2018. Imatge d’un tub posat a la sortida de l’aigua del safareig per indicar el cabal del seu aqüífer.
08.12.2018. Imatge d’un tub posat a la sortida de l’aigua del safareig per indicar el cabal del seu aqüífer.
10.03.2019. Imatge de la zona condicionada on hi ha la font i el safareig. Cedida per Conrad M.
10.03.2019. Imatge de la zona condicionada on hi ha la font i el safareig. Cedida per Conrad M.
14.03.2019. Imatge del safareig.
14.03.2019. Imatge del safareig.