F240-Font de Can Carelleu

Descripció:

Desapareguda.
Estava situada on ara és l’aparcament del CEIP Taber, a la cruïlla del carrer Gaspar Cassadó i el carrer Esports.

Coordenades d’on era: 41.4008480ºN 2.1132469ºE

Veure la descripció adjunta d’en X. Coll, al llibre «Fuentes en las Montañas de Barcelona».
La seva antiga ubicació ha estat possible gràcies a la col•laboració de Josep M.

Recorregut a l’excursió de recerca: R01