F297-Font de la Vinya de Sant Pere

Descripció:

És una construcció de grans dimensions formada per tres parts: L’entrada, d’uns 3 metres en forma de volta construïda en totxo massís, la cisterna, d’aproximadament 4x3x1,5 metres i la galeria, d’uns 6 metres de fons excavada a la roca.

Encara que ara està seca, la gran quantitat de sal precipitada a les parets indica que va ser una font de cabdal abundant durant molt temps.

Està situada a uns cent metres de Sant Pere Romaní en direcció a la riera d’en Bonet.

Coordenades:  41.4083429ºN 2.0309050ºE

Inicialment li vàrem donar el nom de font Augusta per la seva proximitat a la Via Augusta. Desprès de parlar amb el veïns de la zona es veu que se li deia font de la Vinya de Sant Pere.

L’hem trobada gràcies a les indicacions de Francesc L.

A finals de 2017 van netejar la zona que estava plena d’escombraries.

Recorregut a l’excursió de grup: E24

Recorregut a l’excursió de recerca: R12

12.04.2014.- Imatge de l'interior de la galeria
12.04.2014.- Imatge de l'interior de la galeria
12.04.2014.- Imatge de l'entrada
12.04.2014.- Imatge de l'entrada
12.04.2014.- Imatge general de la font
12.04.2014.- Imatge general de la font
18.01.2018.- Imatge general abans de la neteja
18.01.2018.- Imatge general abans de la neteja
18.01.2018.- Imatge de la zona després de la neteja.
18.01.2018.- Imatge de la zona després de la neteja.