F106-Font de Can Graner

Descripció:

Construcció rústica de pedra i ciment a un marge del torrent que forma el frontal, d’on surt un tub de ferro que mana un fil d’aigua directament a la llera.
Uns metres per sobre de la font hi ha un gran dipòsit que acumula l’aigua, segurament del mateix aiguaneix, que sobreexeix a la mateixa llera uns metres abans de la font.

Està situada a la riera de Bonet un punt del torrent on la vegetació és tan abundant que la zona de la font forma una cova.

Coordenades: 41.4099070ºN 2.0322860ºE

El dia 3 de juliol de 2021 la nostra Associació Fes Fonts Fent Fonting hi va fer una tasca de condicionament i d’arqueologia. Llegiu més.

Recorregut en les excursions de grup: E07, E24
Recorregut a l’excursió de recerca: R12

Inicio » F106-Font de Can Graner » 106-Font de Can Grané
7.03.2009. Imatge del tub.
7.03.2009. Imatge del tub.
7.03.2009. Imatge de l’altre tub situat a la llera del torrent.
7.03.2009. Imatge de l’altre tub situat a la llera del torrent.
7.03.2009. Vista de la bassa de la llera.
7.03.2009. Vista de la bassa de la llera.
8.09.2007. Imatge del tub de la font.
8.09.2007. Imatge del tub de la font.
3.07.2021. La bassa superior.
3.07.2021. La bassa superior.
2.12.2006.Vista parcial de la bassa superior plena d’aigua.
2.12.2006.Vista parcial de la bassa superior plena d’aigua.