F108-Font de Can Capellans

Descripció:

Encastada al gran marge de terra i pedra hi ha la porta que ens permet accedir a l’interior d’una mina molt fonda, excavada a la roca.

A l’esquerra de l’entrada hi ha les restes de la font on arribava un tub des de l’interior de la mina.

Al terra de la mina hi ha una canal feta d’obra que passa per sota del camí i porta l’aigua a la gran bassa de Can Capellans.

Per a més informació, consulteu a: Font de Can Capellans. Molins de Rei.

Està situada a prop de la masia de Can Capellans.

Coordenades: 41.4010979ºN 2.0341069ºE

El dia 1 de febrer de 2020 la nostra Associació Fes Fonts Fent Fonting hi va fer una tasca de condicionament i d’arqueologia. Llegiu més.

Recorregut a l’excursió de recerca: R12

Inicio » F108-Font de Can Capellans » 108-Font de Can Capellans
02.12.2006. Vista general de la font.
02.12.2006. Vista general de la font.
01.02.2020. Imatge de la porta d’entrada i de la font a l’esquerra.
01.02.2020. Imatge de la porta d’entrada i de la font a l’esquerra.
01.02.2020. Imatge de l’interior de la mina mirant a l’exterior.
01.02.2020. Imatge de l’interior de la mina mirant a l’exterior.
01.02.2020. Imatge de l’interior de la mina.
01.02.2020. Imatge de l’interior de la mina.
01.02.2020. Imatge del fons de la mina on es veu el toll d’aigua i les parets amb les restes de sal precipitada.
01.02.2020. Imatge del fons de la mina on es veu el toll d’aigua i les parets amb les restes de sal precipitada.
29.02.2020. Sortida de l’aigua als terrenys de Can Capellans.
29.02.2020. Sortida de l’aigua als terrenys de Can Capellans.
29.02.2020. Conducció de l’aigua. Abans era conduïda per una canal encastada a la paret i ara per una canonada.
29.02.2020. Conducció de l’aigua. Abans era conduïda per una canal encastada a la paret i ara per una canonada.
29.02.2020. Gran bassa de Can Capellans.
29.02.2020. Gran bassa de Can Capellans.